Počet položek: 0 0 Kč

Zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je společnost Hynek Hluchý obchodní název
Cyklosport HaF se sídlem Na Pomezí 66, 74706 Opava 6, identifikační číslo: 47632739, Živnostenský list č.j. 37/04/živn. vydal Magistrát města Opavy,obecní živnostenský úřad dne 9.1.2004 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Cyklosport HaF, Pekařská 21, 74601 Opava 1, e-mailová adresa: info@cyklosporthf.cz, telefon: +420 777 330 072.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené v objednávce, IP adresa) v případě objednávky je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

2.2.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené v objednávce, IP adresa) v případě registrace na webu, objednání emailového zpravodaje nebo tištěného katalogu je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

3.1.      Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, tj. zasílání obchodních nabídek a obchodních sdělení na emailovou adresu – jeli poskytnuta a jiných marketingových aktivit společnosti Hynek Hluchý Cyklosport HaF

3.2.      Zjišťování Vaši spokojenosti s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když nakoupíte na našem e-shopu www.bikestyle.cz. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; těmto pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas při dokončování objednávky nebo námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

3.3.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

4.1.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 7 let od Vašeho posledního nákupu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). V případě registrace na webu, objednání e-mailového zpravodaje nebo katalogu budou Vaše osobní údaje správcem uloženy do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Další příjemci osobních údajů

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a v případě souhlasu osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

Další zpracovatelé:

Zásilkovna.cz  Packeta.com
Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., DPD
Česká pošta
ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s.
Heureka.cz
GP webpay platební brána online >>>
Zboží.cz

5.2.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

6.3.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.      Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

6.5.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Registrace u  ÚOOÚ

Společnost Hynek Hluchý je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Registrační číslo: 00063573  https://forms.uoou.cz/registration.aspx?id=168512

 

Souhlas Ověřeno zákazníky

Souhlas_overeno_zakazniky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u násnakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnostijejich zasíláníneodmítnete.Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti snákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.Proti zasílání e-mailových dotazníkův rámci programu Ověřeno zákazníkyžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu ve-mailu sdotazníkem. Vpřípadě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.